HÀNH TRÌNH CỰ LY VÀ GIỜ ĐẾN CỦA TÀU SE2

Ga đi Cự ly Giờ đi Giờ đến
Sài Gòn 0 19:30 19:30
Biên Hòa 29 20:12 20:09
Bình Thuận 175 22:55 22:50
Tháp Chàm 318 01:43 01:38
Nha Trang 411 03:21 03:13
Tuy Hoà 528 05:21 05:18
Diêu Trì 630 07:13 06:58
Bồng Sơn 709 08:34 08:31
Quảng Ngãi 798 10:07 10:02
Tam Kỳ 861 11:15 11:12
Đà Nẵng 935 12:46 12:31
Huế 1038 15:31 15:23
Đông Hà 1104 16:48 16:45
Đồng Hới 1204 18:45 18:30
Hương Phố 1339 21:23 21:20
Yên Trung 1386 22:20 22:17
Vinh 1407 22:51 22:44
Chợ Sy 1447 23:35 23:32
Thanh Hoá 1551 01:19 01:10
Ninh Bình 1611 02:30 02:27
Nam Định 1639 03:05 03:02
Phủ Lý 1670 03:43 03:40
Hà Nội 1726 04:50 04:50

 

Ghi chú :

KM: quãng đường từ ga xuất phát đến ga đến mà quý khách lựa chọn, ví dụ quý khách muốn đi từ ga Sài gòn đến ga Thanh Hóa thì ga xuất phát là ga Đà nẵng và ga đến là ga Thanh Hóa.

Giờ đến, giờ đi: là giờ tàu đến và giờ đi từ một ga mà quý khách lựa chọn, ví dụ nếu quý khách muốn đi tàu từ ga Thanh Hóa thì giờ tàu đến là 00h16 và tàu sẽ dừng tại đây 3 phút và xuất phát lúc 00h19, riêng đối với ga Sài gòn, vì là ga xuất phát, Ga Hà nội là ga cuối cùng nên giờ đến và giờ đi trùng nhau.

QUÝ KHÁCH XEM GIÁ VUI LÒNG BẤM VÀO CHI TIẾT LỘ TRÌNH Đ

Ghi chú các ký hiệu:

Ga đến: Giá vé tới các địa danh trong lộ trình quý khách muốn tìm hiểu

NC: ghế ngồi cứng không điều hòa

NCL: ghế ngồi cứng điều hoà

NM: ghế ngồi mềm không điều hòa

NML: ghế ngồi mềm có điều hòa

BnT1: Giường cứng tầng 1 không điều hòa

BnT2: Giường cứng tầng 2 không điều hòa

BnT3: Giường cứng tầng 3 không điều hòa

BnLT1: Giường cứng điều hoà tầng 1

BnLT2: Giường cứng điều hoà tầng 2

BnLT3: Giường cứng điều hoà tầng 3

AnT1: Giường mềm tầng 1 không điều hòa

AnT2: Giường mềm tầng 2 không điều hòa

AnLT1: Giường mềm điều hoà tầng 1

AnLT2: Giường mềm điều hoà tầng 2

GP: ghế phụ