khach-san-havana-nha-trang-5-0

BOOKING KS HAVANA NHA TRANG
Địa chỉ: 38 Trần Phú Nha Trang
Đạt chuẩn : 5*****
Số phòng : 1.260 phòng
Tình trạng phòng: còn trống
Đặt phòng và tư vấn: 0586 252515

khach-san-muong-thanh-nha-trang-centre-88

BOOKING KS MƯỜNG THANH CENTER
Địa chỉ: 60 Trần Phú Nha Trang
Đạt chuẩn : 5*****
Số phòng : 459 phòng
Tình trạng phòng: còn trống
Đặt phòng và tư vấn: 0586 252515