đường sắt

LỊCH TÀU THỐNG NHẤT 
Loại Tàu: SE1, SE2, SE3, SE4, SE5, SE6, SE7 SE8
Đạt chuẩn : Tàu nhanh
Tình trạng phòng: còn trống
Đặt vé và tư vấn: 0586 252515

tau hoa phuong

GIỜ VÀ CỰ LY VÀ GIÁ VÉ TÀU HÀ NỘI – SÀI GÒN
Loại Tàu: SE1
Đạt chuẩn : Tàu nhanh
Tình trạng phòng: còn trống
Đặt vé và tư vấn: 0586 252515

tau_7

GIỜ VÀ CỰ LY VÀ GIÁ VÉ TÀU SÀI GÒN – HÀ NỘI
Loại Tàu: SE2
Đạt chuẩn : Tàu nhanh
Tình trạng phòng: còn trống
Đặt vé và tư vấn: 0586 252515