12107968_421593748049858_6242470174544052061_n
CHO THUÊ XE INNOVA
Màu xe: xám bạc
Chỗ ngồi: 7 -8 chỗ
Đời xe : 2014 – 2015
Giá xe: liên hệ : 0586 252515

12118819_424249861117580_7097222354812149903_n
XE HYUNDAI LIMOUSINE 29 CHỖ 
Màu xe:
Chỗ ngồi: 29 chỗ
Đời xe : 2015
Giá xe: liên hệ : 0586 252515

12122392_1122637517766303_4864861196440116511_n

CHO THUÊ HYUNDAI 
Màu xe:
Chỗ ngồi: 29 chỗ
Đời xe : 2014 – 2015
Giá xe: liên hệ : 0586 252515

mazza
XE MAZDA 4 CHỖ 
Màu xe:
Chỗ ngồi: 4 chỗ
Đời xe :
Giá xe: liên hệ : 0586 252515

11222225_424250154450884_2564690787970214940_n
CHO THUÊ HONDA CIVIC  
Màu xe:
Chỗ ngồi: 5 chỗ
Đời xe :
Giá xe: liên hệ : 0586 252515

12189074_425527330989833_875227754486071487_n

CHO THUÊ ISUZU 7 CHỖ  
Màu xe:
Chỗ ngồi: 7 chỗ
Đời xe :
Giá xe: liên hệ : 0586 252515