suncity-hotel-07

BOOKING KS SUN CITY
Địa chỉ: 4G Tôn Đản- Nha Trang
Đạt chuẩn : 2**+
Số phòng :
Tình trạng phòng: còn trống
Đặt phòng và tư vấn: 0586 252515

BM BD

BOOKING KS BAN MÊ DAKRUCO
Địa chỉ: 3/3 Trần Quang Khải- Nha Trang
Đạt chuẩn : 2**
Số phòng :
Tình trạng phòng: còn trống
Đặt phòng và tư vấn: 0586 252515

101 db

BOOKING KS 101 NGÔI SAO
Địa chỉ: 1B 67/31 Quân Trấn – Nha Trang
Đạt chuẩn : 2**
Số phòng :
Tình trạng phòng: còn trống
Đặt phòng và tư vấn: 0586 252515

VH LOAI3

BOOKING KS VIỆT HÀ
Địa chỉ: 96 A3 Trần Phú- Nha Trang
Đạt chuẩn : 2**
Số phòng : 40
Tình trạng phòng: còn trống
Đặt phòng và tư vấn: 0586 252515

TS P2

BOOKING KS THANH SANG
Địa chỉ: 12 Tuệ Tĩnh- Nha Trang
Đạt chuẩn : 2**
Số phòng : 30
Tình trạng phòng: còn trống
Đặt phòng và tư vấn: 0586 252515

C30 phong-single-2

BOOKING KS C30 GLORY
Địa chỉ: 30C Nguyễn Thiện Thuật – Nha Trang
Đạt chuẩn : 2**
Số phòng : 70
Tình trạng phòng: còn trống
Đặt phòng và tư vấn: 0586 252515

hb double2-x(1)

BOOKING KS XANH HÒA BÌNH
Địa chỉ: 96 B Trần Phú- Nha Trang
Đạt chuẩn : 2**
Số phòng : 24
Tình trạng phòng: còn trống
Đặt phòng và tư vấn: 0586 252515

SV 4

BOOKING KS SEN VÀNG 
Địa chỉ: 96B4 Trần Phú- Nha Trang
Đạt chuẩn : 2**
Số phòng : 50
Tình trạng phòng: còn trống
Đặt phòng và tư vấn: 0586 252515