ks majesticstar ex

BOOKING KS MAJESTIC STAR
Địa chỉ: 96B5 Trần Phú- Nha Trang
Đạt chuẩn : 3***
Số phòng : 102 phòng
Tình trạng phòng: còn trống
Đặt phòng và tư vấn: 0586 252515

ks Paris NhaTrangHotel-PremierSuiteSeaView

BOOKING KS PARIS
Địa chỉ: 96B1/6 Trần Phú- Nha Trang
Đạt chuẩn : 3***
Số phòng : 131 phòng
Tình trạng phòng: còn trống
Đặt phòng và tư vấn: 0586 252515

khach-san-thang-long-nha-trang-17

BOOKING KS THĂNG LONG NHA TRANG
Địa chỉ: 56 B Nguyễn Thiện Thuật- Nha Trang
Đạt chuẩn : 3***
Số phòng : 57 phòng
Tình trạng phòng: còn trống
Đặt phòng và tư vấn: 0586 252515

ED Deluxe-2

BOOKING KS EDELE NHA TRANG
Địa chỉ: 61 Nguyễn Thiện Thuật- Nha Trang
Đạt chuẩn : 3***
Số phòng :
Tình trạng phòng: còn trống
Đặt phòng và tư vấn: 0586 252515

ks regalia suite family

BOOKING KS REGALIA
Địa chỉ: 98B Trần Phú – Nha Trang
Đạt chuẩn : 3***
Số phòng : 103 phòng
Tình trạng phòng: còn trống
Đặt phòng và tư vấn: 0586 252515

ks palmbeach vip

BOOKING KS PALM BEACH
Địa chỉ: 4 Biệt Thự – Nha Trang
Đạt chuẩn : 3***
Số phòng : 56 phòng
Tình trạng phòng: còn trống
Đặt phòng và tư vấn: 0586 252515

ks goldenbeach sea view

BOOKING KS GOLDEN BEACH
Địa chỉ: 109 Nguyễn Thiện thuật – Nha Trang
Đạt chuẩn : 3***
Số phòng : 56 phòng
Tình trạng phòng: còn trống
Đặt phòng và tư vấn: 0586 252515

NH DE01

BOOKING KS NAM HÙNG
Địa chỉ: 18 Biệt Thự – Nha Trang
Đạt chuẩn : 3***
Số phòng : 68 phòng
Tình trạng phòng: còn trống
Đặt phòng và tư vấn: 0586 252515

ks dedroSenior-Deluxe-Sea-View1

BOOKING KS DENDRO 
Địa chỉ: 90 – 92 Trần Phú Nha Trang
Đạt chuẩn : 3***
Số phòng : 63 phòng
Tình trạng phòng: còn trống
Đặt phòng và tư vấn: 0586 252515

ks daisy senior

BOOKING KS DASISY NHA TRANG 
Địa chỉ: 71 Nguyễn Thị Minh Khai – Nha Trang
Đạt chuẩn : 3***
Số phòng : 57 phòng
Tình trạng phòng: còn trống
Đặt phòng và tư vấn: 0586 252515

ks starlet phong

BOOKING KS STARLET NHA TRANG 
Địa chỉ: 34 Tuệ Tĩnh – Nha Trang
Đạt chuẩn : 3***
Số phòng : 70 phòng
Tình trạng phòng: còn trống
Đặt phòng và tư vấn: 0586 252515