ks libertysuite

BOOKING KS LIBERTY CENTER NHA TRANG
Địa chỉ: 9 Biệt Thự Nha Trang
Đạt chuẩn : 4****
Số phòng : 227 phòng
Tình trạng phòng: còn trống
Đặt phòng và tư vấn: 0586 252515

ks greenworld Premier-Suite-3-11

BOOKING KS GREEN WORLD NHA TRANG
Địa chỉ: 44 Nguyễn Thị Minh Khai – Nha Trang
Đạt chuẩn : 4****
Số phòng : 201 phòng
Tình trạng phòng: còn trống
Đặt phòng và tư vấn: 0586 252515

GL DeluxeRoom (8)

BOOKING KS GALINA NHA TRANG
Địa chỉ: 05 Hùng Vương – Nha Trang
Đạt chuẩn : 4****
Số phòng : 161 phòng
Tình trạng phòng: còn trống
Đặt phòng và tư vấn: 0586 252515

ks galliot senior deluxe tiwn

BOOKING KS GALLIOT NHA TRANG
Địa chỉ: 61 Nguyễn Thiện Thuật – Nha Trang
Đạt chuẩn : 4****
Số phòng : 135 phòng
Tình trạng phòng: còn trống
Đặt phòng và tư vấn: 0586 252515

ks palace sup sea

BOOKING KS PALACE NHA TRANG
Địa chỉ: 09 Yersin – Nha Trang
Đạt chuẩn : 4****
Số phòng : 167 phòng
Tình trạng phòng: còn trống
Đặt phòng và tư vấn: 0586 252515

NV SUITEEE

BOOKING KS NOVOTEL NHA TRANG
Địa chỉ: 50 Trần Phú – Nha Trang
Đạt chuẩn : 4****
Số phòng : 154 phòng
Tình trạng phòng: còn trống
Đặt phòng và tư vấn: 0586 252515

ks dedrogol suite

BOOKING KS DENDRO GOLD
Địa chỉ: 86/4 Trần Phú Nha Trang
Đạt chuẩn : 4****
Số phòng : 210 phòng
Tình trạng phòng: còn trống
Đặt phòng và tư vấn: 0586 252515

ks thelight vip

BOOKING KS THE LIGHT 
Địa chỉ: 86 Trần Phú Nha Trang
Đạt chuẩn : 4****
Số phòng : 129 phòng
Tình trạng phòng: còn trống
Đặt phòng và tư vấn: 0586 252515

BV phong-premium-deluxe-huong-bien-be569

BOOKING KS BAVICO INTERNATIONAL 
Địa chỉ: 02 Ngô Quyền – Nha Trang
Đạt chuẩn : 4****
Số phòng : 274 phòng
Tình trạng phòng: còn trống
Đặt phòng và tư vấn: 0586 252515