khach-san-havana-nha-trang-5-0

BOOKING KS HAVANA NHA TRANG
Địa chỉ: 38 Trần Phú Nha Trang
Đạt chuẩn : 5*****
Số phòng : 1.260 phòng
Tình trạng phòng: còn trống
Đặt phòng và tư vấn: 0586 252515

vp phòng sang trong

BOOKING VIPEARLLAND RESORT NHA TRANG
Địa chỉ: Đảo Hòn Tre Nha Trang
Đạt chuẩn : 5*****
Số phòng : 485 phòng
Tình trạng phòng: còn trống
Đặt phòng và tư vấn: 0586 252515

khach-san-muong-thanh-nha-trang-centre-88

BOOKING KS MƯỜNG THANH CENTER
Địa chỉ: 60 Trần Phú Nha Trang
Đạt chuẩn : 5*****
Số phòng : 459 phòng
Tình trạng phòng: còn trống
Đặt phòng và tư vấn: 0586 252515

spa_suite2

BOOKING KS SUNRISE NHA TRANG
Địa chỉ: 12 – 14 Trần Phú Nha Trang
Đạt chuẩn : 5*****
Số phòng : 125 phòng
Tình trạng phòng: còn trống
Đặt phòng và tư vấn: 0586 252515

ks sheraton

BOOKING KS SHERATON NHA TRANG
Địa chỉ: 26 – 28 Trần Phú Nha Trang
Đạt chuẩn : 5*****
Số phòng : 280 phòng
Tình trạng phòng: còn trống
Đặt phòng và tư vấn: 0586 252515

AM BIETJ THƯ

BOOKING KS AMIANNA RESORT
Địa chỉ: Hòn Rùa – Nha Trang
Đạt chuẩn : 5*****
Số phòng :
Tình trạng phòng: còn trống
Đặt phòng và tư vấn: 0586 252515