TOUR MIỀN TRUNG

mientrung-1

ĐÀ NẴNG -HỘI AN – BÀ NÀ – CLC 3N2Đ

Khởi hành: hàng ngày
Thời gian: 3 ngày 2 đêm
Phương tiện : Xe
Giá tour: 2.600.000 VNĐ
Đặt tour : 0586 25 25 15

images (1)

ĐÀ NẴNG -HỘI AN – BÀ NÀ HILLS – CỐ ĐÔ HUẾ 3N2Đ 

Khởi hành: hàng ngày
Thời gian: 3 ngày 2 đêm
Phương tiện : Xe
Giá tour: 3.100.000 VNĐ
Đặt tour :  0586 25 25 15

bana-hils2

ĐÀ NẴNG -HỘI AN – BÀ NÀ HILLS –  CÙ LAO CHÀM

Khởi hành: hàng ngày
Thời gian: 3 ngày 2 đêm
Phương tiện : Xe
Giá tour: 3.000.000 VNĐ
Đặt tour :  0586 25 25 15

TOUR DU LỊCH CITY HUẾ 1 NGÀY

Khởi hành: hàng ngày
Thời gian: 1 ngày
Phương tiện : Xe
Giá tour: 300.000 VNĐ
Đặt tour :  0586 25 25 15

tải xuống (1)

ĐÀ NẴNG- SƠN TRÀ – BÀ NÀ- HỘI AN- CỐ ĐÔ HUẾ 4N3Đ 

Khởi hành: T4,T7 hàng tuần
Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Phương tiện : Xe
Giá tour: 2.900.000 VNĐ
Đặt tour :  0586 25 25 15

tải xuống (9)

ĐÀ NẴNG- SƠN TRÀ- HỘI AN- BÀ NÀ – HUẾ- PHONG NHA 5N4Đ 

Khởi hành: Thứ 4, 7 hàng tuần
Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Phương tiện : Xe
Giá tour: 3.700.000 VNĐ
Đặt tour :  0586 25 25 15

12_UDCR

TOUR DU LỊCH CITY ĐÀ NẴNG – HUẾ 1 NGÀY

Khởi hành: hàng ngày
Thời gian: 1 ngày
Phương tiện : Xe
Giá tour: 850.000 VNĐ
Đặt tour :  0586 25 25 15

dong_thien_duong_4(1)

HUẾ – ĐỘNG PHONG NHA 1 NGÀY

Khởi hành: hàng ngày
Thời gian: 1 ngày
Phương tiện : Xe
Giá tour: 650.000 VNĐ
Đặt tour :  0586 25 25 15

imagesTOUR DU LỊCH ĐÀ NẴNG BÀ NÀ HILL 1 NGÀY

Khởi hành: hàng ngày
Thời gian: 1 ngày
Phương tiện : Xe
Giá tour: 900.000 VNĐ
Đặt tour :  0586 25 25 15

ngu-hanh-son

TOUR DU LỊCH CITY ĐÀ NẴNG 1 NGÀY 

Khởi hành: Hàng Ngày – SL: 04 khách
Thời gian: 1 ngày
Phương tiện : Xe
Giá tour: 600.000 VNĐ
Đặt tour : 0586 25 25 15

QuangNgaititc3

TOUR DU LỊCH CÙ LAO CHÀM 1 NGÀY

Khởi hành: hàng ngày
Thời gian: 1 ngày
Phương tiện : Xe
Giá tour: 500.000 – 600.000 VNĐ
Đặt tour :  0586 25 25 15